De Faam de Baas 2017- 2018

Project 1

Een Nederlands-Friese opera over ware liefde en een slimme dienstmeid.

Over dit project

Wie is de baas in huis? Wat is echte liefde? En wie houdt wie voor de gek? Bij De Faam de Baas maakte het publiek kennis met het huishouden van heer Lambertus, zijn huishoudster Serpintsje en zijn knecht Bokke in deze komische opera De Faam De Baas. Een verhaal over machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, rijke mensen en hun personeel maar ook over sterke vrouwen en de kronkelige wegen van de liefde.

De Faam de Baas werd door de Leeuwarder Courant in 2017 bekroont met een 5-sterren recensie en uitgeroepen door Rudolf Nammensma tot de top drie van beste voorstellingen van 2017!

De Faam de Baas is een vertaalde versie van de oorspronkelijk Italiaanse opera La Serva Padrona uit 1733, geschreven door Giovanni Battista Pergolesi. De opera is vertaald naar een combinatie van Fries en Nederlands. Voor iedereen te volgen dus.

De regie was in handen van Gooitsen Eenling. Bariton Ben Brunt vertolkte de rol van Lambertus, Elizabeth Kooy speelde de rol van de Faam en Bokke werd gespeeld door Koos van der Wal. Broer de Witte. Musici uit binnen- en buitenland speelden de prachtige muziek van Pergolesi.

Fammen van vroeger

De Faam de Baas gaat over een dienstmeisje. Nu zijn er nog veel mensen die zich kunnen herinneren dat er ook in Friesland ‘fammen’ waren, die werkten als dienstmeisje. Deze ‘fammen van vroeger’ hebben wij onder de aandacht gebracht. We hebben verhalen verzameld en deze verwerkt in de opera en in een lezing voorafgaand aan de opera.

Speellocaties

De Faam de Baas speelde voor uitverkochte zalen in heel Friesland. Onze voorstellingen waren op de volgende locaties

 • 9 september 2017 – Klein Jagtlust, Oranjewoud (Try-out)
 • 9 september 2017 – Klein Jagtlust, Oranjewoud (voorprem.)
 • 17 september 2017,  Koepeltheater, Leeuwarden (première)
 • 6 oktober 2017, Boerderij Zuiderend, Suwâld
 • zo 8 oktober 2017, De Spylder, Warns
 • 15 oktober 2017, De Groate Kerk, Sint Jacobiparochie
 • 7 februari 2018, ROC Friese Poort, Leeuwarden
 • 8 februari 2018, ROC Friese Poort, Leeuwarden
 • 20 mei 2018, Hotel de Prins, Makkum tijdens Makkum Art.
 • 31 mei 2018, Fogelsanghstate, Veenklooster
 • 3 juni 2018, Museum Martena, Franeker
 • 16 juni 2018, Grote kerk, Sloten
 • 17 juni 2018, Epemastate, Ysbrechtum
 • 20 juni 2018, Epemastate, Ysbrechtum
 • 7 december 2018, Soest, Herman van Veen Arts Center.

Samenwerkingen

Bij De Faam de Baas werkten we samen met Stichting Staten en Stinzen en boden we diverse arrangementen aan in samenwerking met lokale ondernemingen: Hotel Tjaarda voor Oranjewoud, de Jacobshoeve, en museum Sloten.

De Faam de Baas werd mede mogelijk gemaakt door: Provinsje Fryslân, Lân fan Taal, VSB-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Tytsjerksteradiel, Boersma Adema Stichting en Stichting Ritske Boelema Gasthuis.

Galerij