ANBI

 • Naam instelling: Stichting OperY
 • RSIN: 856699317
 • Contactgegevens: info@opery.nl
 • Doelstelling: Het uitvoeren van klassieke-muziektheater op lokale podia en bijzondere locaties, met name in Fryslân.
 • Beleidsplan 2019-2023 (pdf)
 • Bestuurssamenstelling: Wieteke van der Molen (voorzitter), Vacant (penningmeester), Joram Pool (bestuurslid).
 • Als gevolmachtigde is Elizabeth Kooy (directeur/artistiek leider) in het handelsregister ingeschreven.
 • Beloningsbeleid: De bestuursleden van Stichting OperY doen hun werk onbezoldigd.
 • Jaarverslag OperY 2020-2022 (pdf)
 • Jaarverslag OperY 2019 (pdf)
 • Jaarverslag OperY 2018 (pdf)