ANBI

  • Naam instelling: Stichting OperY
  • RSIN: 856699317
  • Contactgegevens: info@opery.nl
  • Doelstelling: Het uitvoeren van klassieke-muziektheater op lokale podia en bijzondere locaties, met name in Fryslân.
  • Beleidsplan: het beleidsplan wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.
  • Bestuurssamenstelling: Wieteke van der Molen (voorzitter), Jan Visser (penningmeester), Joram Pool (bestuurslid).
  • Als gevolmachtigde is Elizabeth Kooy (directeur/artistiek leider) in het handelsregister ingeschreven.
  • Beloningsbeleid: De bestuursleden van Stichting OperY doen hun werk onbezoldigd.
  • Jaarverslag OperY 2019 (pdf)
  • Jaarverslag OperY 2018 (pdf)