ANBI

Stichting OperY is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u alle documenten die wij openbaar maken om aan deze status te kunnen voldoen.

Bestuur

Beloningsbeleid: De bestuursleden van Stichting OperY doen hun werk onbezoldigd.

Voorzitter: Joram Pool

Penningmeester: Theodoor de Bruin

Secretaris: Hans de Wolf

Als gevolmachtigde is Elizabeth Kooy (directeur/artistiek leider) in het handelsregister ingeschreven.

Ons helpen?

Binnenkort komt er een bestuursfunctie vrij. Interesse in een bestuusfunctie bij Stichting OperY? Neem contact met ons op.

Jaarverslagen

  • Naam instelling: Stichting OperY
  • RSIN: 856699317
  • Doelstelling: Het uitvoeren van klassieke-muziektheater op lokale podia en bijzondere locaties, met name in Fryslân.

Beleidsplan OperY 2019-2023

2020-2022

Gecombineerd jaarverslag van de jaren 2020-2022

2019

Jaarverslag OperY 2019